Nagłówek LiInformacja w sprawie wznowienia działalności fitness klubu Akademos.
Nagłówek LiNewsletter

Drodzy Klubowicze, Trenerzy, osoby z nami współpracujące i wszyscy Ci, którym bliski jest nasz klub od kilkunastu lat. 

Mimo najszczerszych chęci i ogromnego zaangażowania, zmuszeni jesteśmy odłożyć w czasie otwarcie klubu. Po okresie tzw. lock down, z przyczyn obiektywnych, pierwszy planowany na czerwiec 2020 r. termin otwarcia klubu musiał zostać przesunięty na 05.10.2020 r. Na okoliczności zmuszające nas do podjęcia tej trudnej decyzji niestety nie mamy wpływu. 

 
Jednym z głównych powodów przesunięcia w czasie otwarcia fitness klubu Akademos jest kuriozalne pismo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 08.09.2020 r. z tytułem „wezwanie do zaniechania prowadzenia prac budowlanych oraz naruszania prawa własności”. Pismo to zaczyna się od słów „w związku z informacją przedstawioną przez panią J.B. (pełne dane zostały podane) w dniu 7 września  2020 r. o rozpoczęciu przez Państwa prac budowlanych  na stanowiącej własność AWFiS nieruchomości (…) wzywam Państwa do zaniechania prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, a tym samym zaniechania naruszeń prawa własności przysługującej AWFiS do przedmiotowej nieruchomości.” 

 
Zarząd sp. z o.o. Akademos poinformował AWFiS pismem z dnia 10.09.2020 r. że nie prowadzi żadnych prac nielegalnych i wskazał, że AWFiS został wprowadzony w błąd nierzetelnym donosem, a prowadzone prace remontowe nie wymagają jakiejkolwiek zgody. 

 
Następnym pismem z dnia 12.09.2020 r. Zarząd sp. z o.o. Akademos ponownie poinformował AWFiS, że nie prowadzi żadnych nielegalnych prac budowlanych, a pismem z dnia 21.09.2020 r. poinformował AWFiS ponownie, że dla bezpieczeństwa prawnego i dla zachowania najwyższych standardów, spółka. z o.o. Akademos zaprzestała jakichkolwiek prac, które rzekomo godzą we własność Uczelni. Wskazałem, że oczekuję pilnego dokonania oględzin klubu przez wspólną komisję oraz, że działania dyrektora administracyjnego AWFiS utrudniają spółce z o.o. Akademos ponowne uruchomienie fitness klubu Akademos. 

 
Niestety ze szkodą dla klubu Akademos, komisja taka nie została powołana - wyłącznie z winy AWFiS, która nie podejmuje żadnych form współpracy. Są niestety jeszcze inne okoliczności wpływające na decyzję o odłożeniu w czasie otwarcia klubu, na których rozstrzygnięcie przez Sądy czekamy po wytoczonych przez Spółkę procesach. 

 
Otwarcie fitness klubu Akademos powinno nastąpić nie później niż 02.01.2021 r.
Wszystkich Was prosimy o cierpliwość i przepraszamy, że nie możemy być z Wami. 

 
Z powodu pojawiających się plotek sugerujących, że AWFiS podpisze nową umowę najmu/dzierżawy na zajmowane przez fitness klub Akademos powierzchnie z inną osobą lub innym podmiotem, z całą mocą i pełną odpowiedzialnością zapewniam, iż sp. z o.o. Akademos korzysta z praw do dzierżawionych powierzchni i terenu na podstawie zawartej na wniosek AWFiS umowy z dnia 23.04.2009 r. zmienionej aneksami 1-4 oraz prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 07.02.2020 r. (sygn akt IV GCo 31/20) obligującego Strony umowy do jej pełnego respektowania, natomiast bieg samej umowy upłynie za wiele lat. 

 
Ze sportowym pozdrowieniem,
Prezes Zarządu sp. z o.o. Akademos
Tadeusz Szczepański.

FB Link Znajdź Akademos na mapie Mapa GoogleMapa Zumi
Cien